FHI

EEN Onderdeel van Nobel Boten / bootgezocht.

FHI werkt vooral voor havens en gemeentes maar uiteraard staan we ook graag klaar voor de particuliere sector.

Helaas kent Nederland (en buurlanden) een groot probleem op haar (binnen)wateren, namelijk: “weesboten..“.

Weesboten, ook wel langliggers genoemd zijn boten welke door welke reden dan ook zijn achtergelaten of vergeten.
Vaak doen deze boten de omgeving geen goed en speelt er na verloop van tijd ook een (milieu) gevaar door voorkomende lekkage`s.
In veel gevallen is het moeilijk voor bijvoorbeeld een jachthaven om zo`n vaartuig te verwijderen, allereerst vanuit een juridisch oogpunt maar bijvoorbeeld ook uit principe dat je van andermans spullen afblijft. Helaas is ook de eigenaar in vele gevallen onbekend of niet traceerbaar en word het probleem vaak doorgezet naar een gemeente welke hierdoor met het probleem word opgezadeld. Uiteindelijk eindigen dit soort vaartuigen na een lange procedure op een veiling of worden ze gesloopt, al met al een zeer kostbaar proces wat we graag voorkomen!

FHI is gespecialiseerd in het correct afvoeren van (WEES) vaartuigen en helpt u hier graag bij!

Wij beschikken oven eigen logistieke middelen voor zowel transport over land als over het water.
Daarnaast hebben we de beschikking over (kraan)schepen en een sleep/duw boot.
Wij doen projecten van 3, tot +/- 80 meter schepen, ongeachte de staat en het materiaal.

Gezien de verslechterde conditie van een vaartuig door stilliggen doen we altijd eerst een check van het vaartuig en maken we een plan van aanpak voordat we overgaan tot verwijdering van het vaartuig.

Het kan voorkomen dat er risico is op lekkage gevaar, indien dit het geval is plaatsen we eerst zogenoemde olie schermen rond de boot om verspreiding van vloeistoffen te voorkomen.

Daarnaast werken we samen met een vast gespecialiseerd duikteam welke zeer gemakkelijk op locatie een inspectie uit kan voeren om onvoorziene problemen te voorkomen.

In tegenstelling tot andere bedrijven werken wij altijd met een offerte vooraf en nemen wij vanaf het moment van getekend akkoord de verantwoording van het vaartuig en het verwijderen over, ook als deze tussen moment van overeenkomst en verwijdering zinkt!

Hoe gaan wij te werk?

Als u een vaartuig voor ons weet welke verwijderd moet worden dan horen wij dit natuurlijk graag van u, dit kan zowel telefonisch als per mail.
Een van onze medewerkers komt bij het vaartuig langs en neemt een inspectie en bespreekt samen met u een plan van aanpak.
Daarnaast gaan wij ook op onderzoek uit van herkomst van het vaartuig en eigenaar, ook word er een onderzoek gedaan naar mogelijke schulden welke op het vaartuig kunnen rusten en checken we de boot op (milieu/asbest)gevaren.
Indien er schulden rusten op het vaartuig gaan wij dit uitzoeken en proberen we een schikking te treffen tussen schuldenaar en schuldeiser.

Als alles duidelijk is werken we alles netjes uit op papier, vanaf het moment van tekenen ligt de verantwoording van het vaartuig bij ons en gaan we over tot verwijdering van het vaartuig.

Bij het verwijderen van het vaartuig word ook de aangrenzende omgeving geruimd, denk hierbij aan oude afmeerlijnen, loopplanken, etc welke toebehoren aan de boot.
U blijft dus met een schone omgeving achter!

Kunnen wij misschien ook voor u iets beteken? Neem dan contact met ons op!

First Harbour Impressions B.V. (FHI)
085 022 0272
www.fhi-bv.nl
info@fhi-bv.nl